Παρουσιάστηκε το Παρατηρητήριο Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις

 

Στην εισαγωγή του ο κ. Κατσαρέλης ανέφερε ότι ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1999 και έχει αναπτύξει πολλές δράσεις όπως για την Βιώσιμη κινητικότητα, τους λαχανόκηπους και την ενίσχυση των μειονεκτούντων μαθητών στα σχολεία.

Ο Σύλλογος, όπως είπε, ακολουθεί από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε το πρότυπο Α.Π.Ο.Π.Λ.Ο.Υ.Σ. (ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ ΟΛΩΝ μας στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ τους ΣΚΟΠΟΥΣ μας) που είναι ειδικά φτιαγμένο για ΜΚΟ.
Υπάρχουν και οι τρεις αρχές του προτύπου στις οποίες ακουμπάει η συγκεκριμένη δράση:

1) Ανάπτυξη Συνεργασιών και Διαδικτύωση,

2) Συνεχής Βελτίωση και Καινοτομία και

3) Προσήλωση στην Αποτελεσματικότητα.

 Έτσι σχηματίστηκε μια πρώτη επιτροπή στην οποία μετέχουν 4 άτομα συμπληρωματικά ως προς τις ειδικότητες και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέρονται. Αυτό δηλαδή που κάνουν στην επαγγελματική τους ζωή και όχι ως εθελοντές.

 


Απαρτίζεται από την κα Χριστοφιλοπούλου Ασπασία η οποία είναι νομικός με εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις, την κ. Μπέκα Ζήνα που είναι επίσης νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές στις Δημόσιες Συμβάσεις, τον κ. Δεπούντη μηχανικό με εμπειρία και ενασχόληση στην ποιότητα των έργων, την κα Τσατίρη Ιωάννα νονικό, τον κ. Στάππα Νίκο μελετητή μηχανικό, τον κ. Χάρη Κουγιουμτζόπουλο Δημοσιογράφο στην Δημόσια Διοίκηση και, φυσικά, τον ίδιο τονκ. Κατσαρέλη που είναι επίσης μηχανικός και με ενδιαφέρον στο project management και στην ποιότητα του project management.

Ο κ. Κατσαρέλης εξήγησε στην συνέχεια τί είναι και τι δεν είναι το Παρατηρητήριο Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις.


Είναι όπως είπε μια Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, δεν είναι ελεγκτικός μηχανισμός, ασχολείται με την αξιολόγηση του τελικού προϊόντος και περιλαμβάνει στοιχεία μάθησης και ανάδρασης.

 

 

Συγκεκριμένα για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα:
Ο κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση, θα υπάρχει χρήσιμο υλικό για τις δημόσιες συμβάσεις, θα υπάρχει υποδοχή για ερωτήσεις, σημειώσεις παρατηρήσεις και αξιολόγηση για τα έργα και τις υπηρεσίες στα οποία ο ίδιος ο πολίτης είναι χρήστης και θα υπάρχει δηλαδή το κανονιστικό υλικό και από εκεί και πέρα ο ίδιος ο πολίτης θα παρεμβαίνει με το δικό του λόγο.

Το Παρατηρητήριο δεν θα είναι ένας ακόμη ελεγκτικός μηχανισμός.

Ευτυχώς σημείωσε ο κ. Κατσαρέλης, υπάρχουν και το νομικό πλαίσιο, και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που αφορούν στα έργα. Θα επικεντρωθούμε στην τελική αξιολόγηση του τελικού προϊόντος, στο φυσικό αντικείμενο των έργων προμηθειών και υπηρεσιών που αγοράζουν οι δημόσιοι οργανισμοί και τελικά απολαμβάνουν οι πολίτες.
Για παράδειγμα: στον υλοποιημένο και κατασκευασμένο και εν χρήση ποδηλατόδρομο.
Ο ίδιος ο πολίτης θα έρχεται να αξιολογεί για το ίδιο το προϊόν που τελικά πήρε, όπως το αντιλαμβάνεται
Εχει μεγάλη σημασία το «όπως το αντιλαμβάνεται» σημείωσε ο ομιλητής. Οι βασικές αρχές της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, το ISO 26000 αναφέρουν ότι το ενδιαφερόμενο μέλος είναι όποιος επηρεάζει ή επηρεάζεται ή νομίζει ότι επηρεάζεται. Εδώ πολύ περισσότερο έχουμε τον χρήστη του έργου.

Επίσης θα αξιολογούνται ποιοί ήταν οι στόχοι και τα επιχειρήματα της αιτιολογικής έκθεσης που προκάλεσαν την σύμβαση, δηλαδή πώς ξεκίνησε το έργο και ενδεχομένως πού αστόχησε η διαδικασία ή οι όροι δημοπράτησης.

Τα προβλήματα τα βλέπουν όλοι αλλά οι αιτίες είναι κρυμμένες σημείωσε ο κ. Κατσαρέλης.
Κάποιες από αυτές είναι τεχνολογίες που υπάρχουν αλλά δεν αγοράζονται για να χρησιμοποιηθούν, υπάρχουν προδιαγραφές που καταγράφονται, αλλά τελικά δεν τηρούνται, υπάρχουν διαδικασίες μελέτης και κατασκευής που επίσης δεν τηρούνται, αστοχίες της διοίκησης που άλλο ετοίμαζε και άλλο έκανε «μαγειρεύοντας» τις αρχικές αποφάσεις, και με ένα γενικό τρόπο κανόνες που παραβιάζονται.

Το τέταρτο στοιχείο του παρατηρητηρίου είναι η Μάθηση και η Ανάδραση
Ο πολίτης θα εκπαιδευτεί στο να κρίνει τα έργα και τις προμήθειες, να αξιολογεί τις υπηρεσίες και στο να απαιτεί να τηρούνται οι νόμοι..
Θα δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες και τους επιστήμονες να αξιολογήσουν και να ασκήσουν κριτική στους όρους των διαγωνισμών και κυρίως στο κομμάτι του εκσυγχρονισμού τους και της χρήσης νέων τεχνολογιών..

Εδώ ο κ. Κατσαρέλης επεσήμανε ότι από την εμπειρία του στην Επιτροπή Ποιότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην οποία συνεργάζεται με τον κ. Δεπούντη τους φτάνουν συνεχώς παράπονα από επιχειρηματίες καθώς αν και είναι εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης και ακολουθούν τις τελευταίες προδιαγραφές, οι προσφορές τους απορρίπτονται διότι αυτές τις προδιαγραφές του 2015, οι υπηρεσίες δεν τις έχουν ενσωματώσει και ισχύουν λοιπόν οι κανονισμοί ακόμη και του 1954 και άρα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Παράλληλα θα δοθεί και η δυνατότητα στις διοικητικές υπηρεσίες που είναι το τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος να εκσυγχρονιστούν στις προκηρύξεις.
Είναι όλα αυτά που θα μαζευτούν στο site του παρατηρητηρίου για να βοηθήσουν και τις υπηρεσίες και το δημόσιο να εκσυγχρονιστεί.

Τέλος ο κ. Κατσαρέλης περιέγραψε ένα χρονοδιάγραμμα:

 

 

Ως πρώτο βήμα φτιάχτηκε ένα δοκιμαστικό site στο οποίο θα συγκεντρωθεί όλο το υλικό που περιγράφηκε.
Το δεύτερο βήμα είναι να υπάρξει η δυνατότητα συμβουλευτικών οδηγιών από τους χρήστες με συνεργασία και των αρμοδίων αρχών. Σιγά - σιγά δηλαδή οι χρήστες και οι αρμόδιες αρχές να το εμπλουτίζουν.
Στο τρίτο βήμα, όταν θα υπάρχει πια μια εμπειρία θα δημιουργηθεί μια πραγματική πλατφόρμα μετά από ουσιαστική διαβούλευση των χρηστών, που είναι οι πολίτες, οι διοικητικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις και οι επιστήμονες.
Στο τέταρτο μέρος θα μπορεί πια να ανοίξει μια συζήτηση με τις αρχές για την περαιτέρω διαμόρφωση των δημοσίων συμβάσεων. Να περάσουμε δηλαδή από την ανάδραση στην μάθηση και στην βελτίωση.
Υπολογίζεται ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο 2016.

Τελειώνοντας ο κ. Κατσαρέλης σημείωσε ότι είχε τοποθετήσει ένα ιδεόγραμμα σε όλες τις διαφάνειες. Αυτό το ιδεόγραμμα σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση «βγες από το γραφείο σου, πήγαινε στην πηγή του προβλήματος, αφουγκράσου τους ανθρώπους και έτσι θα μπορέσεις να λύσεις το πρόβλημα". Αυτή η ιδέα εκφράζει όλα αυτά τα στοιχεία της δράσης.

Δείτε το video της παρουσίασης

https://youtu.be/XTRLPHX_AKY

Στην συνέχεια της παρουσίασης την δική του αναφορά έκανε ο Χάρης Κουγιουμτζόπουλος πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Εκδοτών Τοπικών Εφημερίδων Αττικής που με το δίκτυο που διαθέτει, έχει αναλάβει την προβολή και την οργάνωση της δράσης σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα όπως είπε σε 40 περίπου δήμους της Αττικής.

Ο κ. Κουγιουμτζόπουλος εξήγησε ότι η συγκεκριμένη δράση είναι ακριβώς αυτό που κάνουν καθημερινά οι εκδότες των τοπικών εφημερίδων.
Εξήγησε ότι οι τοπικές εφημερίδες δεν είναι κάποιες ανώνυμες εταιρείες μεγάλων συμφερόντων, αλλά κάποιες προσωπικές επιχειρήσεις δύο τριών ατόμων που αποτελούν κόμβους στην γειτονιά και συνδιαλέγονται καθημερινά με τους γείτονές τους προσπαθώντας να σημειώσουν και να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους.

Ο πρόεδρος της ΕΙΕΤΕΑ εξήγησε ότι οι τοπικοί εκδότες γίνονται καθημερινά αποδέκτες των παραπόνων και της αξιολόγησης των συμπολιτών τους για τα έργα και τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν από το δημόσιο τομέα.
Ετσι καταλήγουν να διερευνούν καθημερινά τους λόγους για τους οποίους πολλά από τα έργα όχι μόνο δεν ικανοποίησαν τις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκαν, αλλά έχουν πολλές άλλες αρνητικές επιπτώσεις.
Στην προσπάθειά τους αυτή οι εκδότες έρχονται σε σύγκρουση με τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων αλλά και των άλλων υπηρεσιών της δημόσιες διοίκησης καθώς αυτές επικαλούνται διαδικασίες, νόμους και εγκυκλίους οι οποίες δεν αφορούν και δεν γίνονται κατανοητές από τους πολίτες που πληρώνουν.

Ετσι ο κ. Κουγιουμτζόπουλος ανακοίνωσε ότι με το δίκτυό της η ΕΙΕΤΕΑ θα συμβάλει ως εταίρος στην δράση και θα οργανώσει σε όλο της το δίκτυο ευαισθητοποιημένους πολίτες και συλλόγους για να εκπαιδευτούν και να συμμετάσχουν στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Templates by BIGtheme NET