ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

To contractwatch.eu είναι μια πρωτοβουλία ομάδας του Συλλόγου Εν Δράσει με σκοπό να δοθεί η δύναμη στους πολίτες – χρήστες να αξιολογήσουν τα έργα και τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν και τα οποία είναι προϊόντα Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι πολίτες – χρήστες έχουν κάθε δικαίωμα να υποβάλουν παρατηρήσεις, να προτείνουν βελτιώσεις και να αξιολογούν αξιόπιστα και τεκμηριωμένα τα έργα και τις υπηρεσίες που γίνονται για αυτούς και που αυτοί τα πληρώνουν.

Μόνο που αυτό πρέπει να γίνεται σωστά, με ορθό και τεκμηριωμένο τρόπο και κυρίως με τρόπο που να γίνεται αντιληπτός και κατανοητός από τις αναθέτουσες αρχές που είναι και οι τελικοί δέκτες των όποιων παρατηρήσεων.

Το contractwatch.eu φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε ένα bot μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να αποκτηθεί επαρκής εμπειρία για μια πλειάδα περιπτώσεων, έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να αναλυθεί σωστά και να μετατραπεί σε ψηφιακό κώδικα.

Στην παρούσα φάση μια ομάδα μηχανικών, νομικών, μελετητών και δημοσιογράφων που ασχολούνται με την δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες συμβάσεις υποστηρίζουν κάθε πολίτη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με μια αναθέτουσα αρχή για να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του και τις προτάσεις του.

Στόχος είναι να διερευνηθεί η τεχνική έκθεση η οποία προκάλεσε την δαπάνη ενός έργου ή μιας υπηρεσίας. Ποιος δηλαδή ήταν ο σκοπός για τον οποίο προσφέρεται ένα δημόσιο έργο ή μια δημόσια υπηρεσία στους πολίτες και στην συνέχεια μέσω των μελετών και της σύμβασης να διερευνηθεί αν αυτά προσδιόριζαν και εξυπηρετούσαν τον σκοπό.

Στην συνέχεια διερευνάται το αν οι παρατηρήσεις του πολίτη θα έπρεπε ή όχι να έχουν καλυφθεί από τις μελέτες και τις συμβάσεις και αναλόγως συντάσσεται από τον πολίτη και με την καθοδήγηση των ανθρώπων του contractwatch.eu έκθεση παρατηρήσεων ή βελτιωτικών προτάσεων.

Τελικός σκοπός του contractwatch.eu είναι να ακουστεί η φωνή του πολίτη – χρήστη που δοκιμάζει τα έργα ή τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, από τις αναθέτουσες αρχές έτσι ώστε αυτές είτε να προβούν σε διορθώσεις, είτε να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις στην ανάθεση μελλοντικών έργων ή υπηρεσιών.

Σήμερα σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση απειλεί όλον τον πλανήτη και κυρίως το ανθρώπινο είδος το contractwatch.eu στρέφεται και παρακολουθεί ιδιαιτέρως τον τομέα των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Εργο του contractwatch.eu είναι να ευαισθητοποιεί τους πολίτες στην απαίτηση να συνάπτονται συμβάσεις που απαιτούν την χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, που δημιουργούν συνθήκες Βιώσιμης Ανάπτυξης και αειφορίας και που λαμβάνουν υπόψη τους και τις κοινωνικές διαστάσεις των συμβάσεων αυτών.

 

Ακολουθεί η αγγλική έκδοση του παραπάνω κειμένου.

 

ABOUT US

The website contractwatch.eu  is an “Endrasi Club” team initiative designed to empower citizens to evaluate public procurement products such as the projects and services they benefit from.

Citizens - stakeholders have every right to submit comments, to suggest improvements and to evaluate reliably and substantially the projects and services provided to them and paid for by them.

For this to be done correctly, in a proper and substantiated way, and above all in a way that is perceivable and conceivable by the contracting authorities who are the ultimate recipients of such comments.

The contractwatch.eu   website aspires to evolve into a sophisticated tool using cutting edge technology (ie Artificial Intelligence). In this respect, sufficient experience must be gained for a number of cases, so that this process can be properly analyzed and converted into a digital code.

At this stage, a group of engineers, lawyers, specialists and journalists dealing with public administration and public procurement, support any citizen who wishes to contact a contracting authority to submit their observations and proposals.

Our goal is to investigate the technical report which justifies an expenditure for a project or service.

To additionally investigate the purpose of a public project or public service provided to citizens, and furthermore through documentation and the contractual agreement to investigate whether these have served their purpose.

Consequently it is investigated whether or not the citizen's comments have been covered by the documentation and contractual agreement.  

A report of observations or suggestions is compiled accordingly by the citizen with the guidance of the people at  contractwatch.eu.

The ultimate purpose of the contractwatch.eu website is to help citizens, who are testing Public Sector projects or services, to be heard, by the contracting authorities, so that they can either take corrective actions or consider comments on future works or services.

Nowadays, when the climate crisis is threatening the entire planet, and especially the human species, contractwatch.eu is focusing its attention on the field of GREEN PUBLIC CONTRACTS.

The mission of contractwatch.eu website is to raise awareness that contracts a) should be signed taking into consideration the use of environmentally friendly materials, which will act as foundations for sustainable development and sustainability, and b) the social impact.

Templates by BIGtheme NET