Το πόνημα παρέχει μια περιγραφή της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών στις δημόσιες συμβάσεις.

Το πόνημα παρέχει μια περιγραφή της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών στις δημόσιες συμβάσεις.

Αναλύει τις κυριότερες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση των συμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μιας ρητής εντολής παρακολούθησης για την κοινωνία των πολιτών στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις μεταξύ των χωρών ·
Τα κύρια προβλήματα και τις πιθανές λύσεις για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την υποστήριξη της παρακολούθησης των συμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών · Τις διάφορες τεχνικές παρακολούθησης και τον τρόπο με τον οποίο οι Κ.Π. μπορούν να επιλέξουν ποια σχέδια θα παρακολουθούν · Τα προβλήματα που συνδέονται με την παρακολούθηση έργων που απαιτούν υψηλά επίπεδα τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, όπως σύνθετες συμβάσεις υποδομής. Το άρθρο επισημαίνει κάποιες βέλτιστες πρακτικές στην παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών, με βάση τις υπάρχουσες εμπειρίες, τα κοινά λάθη και τις επιτυχημένες ιστορίες.

Περισσότερα στη παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.cmi.no/publications/4868-civil-society-procurement-monitoring?fbclid=IwAR1jm31EAl4rs-ouZZASw28JjhRIV1HLKXTJbI7zG_AaEc46eqJWdJgNSL8

 

Templates by BIGtheme NET

User Friendly

We provide a number of helpful apps.

Water Monitor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Wi-Fi Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Eco Friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Energy Statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Remote Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Running Tasks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.