Αναρτήθηκε έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής

Αναρτήθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έντυπο σε μορφή word με το οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέτον ένστάσεις για τους διαγωνισμούς άνω των 60.000 ευρώ.  

Η ανακοίνωση των προδικαστικών προσφυγών καθώς και όλες οι κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις προς την ΑΕΠΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 39/04.05.2017 (Α' 64) θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Σύμφωνα με το νόμο ν. 4412/2016 οι προσφυγές εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.

Οι διατάξεις του εφαρμόζονται και στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμφωνιών πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστημάτων αγορών, καθώς των τροποποιήσεων αυτών.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των περιπτώσεων α` και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα σριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει πρσσωρινή πρσστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα με το άρθρο 368.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή.

Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων τσυ παρόντος νόμου και αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373.

 

Το έντυπο προσφυγής μπορείτε να κατεβάσετε από τη διέυθυνση http://www.aepp-procurement.gr

Σοβαροί κινδυνοι σε νεόδμητο Νηπιαγωγείο

Σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των νηπίων που φιλοξενούνται στο νεόδμητο 1ο Νηπιαγωγείο … επισημαίνει στην Δημοτική Αρχή η παράταξη ΔΙΕΞΟΔΟΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α'βαθμιας εκπαίδευσης "ΠΕΡΙΚΛΗΣ".

Διαβάστε Περισσότερα

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η γκάφα στις προμήθειες του Περιστερίου

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή μια… απροσεξία σε απόφαση σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια αδρανών υλικών στον Δήμο Περιστερίου, η οποία δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια γύρω από την όλη διαδικασία, εκθέτοντας τις υπηρεσίες του Δήμου. Στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε και στην παράγραφο 9.3, που αφορά στην τεχνική ικανότητα και την επαγγελματική ικανότητα του εργολάβου, υπάρχει μια αναφορά που τείνει να γίνει… viral. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια με μια σειρά από όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προσκόμιση καταλόγου «συμβάσεων τριών (3) τουλάχιστον παρόμοιων με την παρούσα σύμβαση προμηθειών...». Στο σημείο αυτό, το κείμενο της προκήρυξης διακόπτεται από μία παρένθεση, στην οποία αναφέρεται: «Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το». Δηλαδή εκείνος που πρόσθεσε τη συγκεκριμένη σημείωση, ερωτά κάποιον υπεύθυνο «Κώστα», εάν ο συγκεκριμένος όρος καλύπτεται από κάποιους προμηθευτές που προφανώς θέλει ο ίδιος και κάποιοι άλλοι.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή γκάφα που ενδεχομένως φέρνει στο φως απόπειρα να προωθηθούν συγκεκριμένοι προμηθευτές, αλλά καταδεικνύει, παράλληλα και τις εσωτερικές «ζυμώσεις» εντός του Δήμου. Την… εν λόγω ανακάλυψη δημοσίευσε στο Twitter ο δημοσιογράφος Γιάννης Καραμαγκάλης. Το λάθος της εφημερίδας Καθημερινή στο άρθρο είναι ότι πρόκειται για μια “πρωτοφανή γκάφα”. Είναι γεμάτη η ΔΙΑΥΓΕΙΑ από αναρτήσεις κειμένων που δείχνουν καταφανώς ότι οι συντάκτες των προκηρύξεων και των τεχνικών προδιαγραφών είναι οι ίδιοι οι προμηθευτές. Από το δεύτερο πληθυντικό που χρησιμοποιείται σε κείμενα που υποτίθεται ότι συνέταξαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες τύπου: “αυτό που θα επιλέξετε¨ “…για να χρησιμοποιήσει ο Δήμος σας” μέχρι φωτογραφικές διατάξεις “η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει έντεκα άτομα προσωπικό, να διαθέτει τρεις γραμματείς, έναν οικονομολόγο απόφοιτο της ΑΣΟΕ, δύο μηχανικούς με εμπειρία στις γέφυρες κλπ Το πρόβλημα είναι ότι καθημερινά βλέπεις τέτοια κείμενα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ που δηλώνει καταφανώς ότι οι προμήθειες δεν προέρχονται από έρευνα αγοράς των υπηρεσιών αλλά από μια απλή γνωριμία με τον τελικό ανάδοχο.

Απλούστευση διαδικασιών για την κατηγορία Α1

Απλούστευση των διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 της υπ' αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 21) όπως ισχύει, ανακοίνωσε η γενική διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτέλους, λύση για τους ποδηλατόδρομους!

Ένα πρόβλημα πολλών χρόνων ήρθε επιτέλους να καλύψει το Υπ. Μεταφορών βγάζοντας στον αέρα μια μελέτη που αράχνιασε πια στα συρτάρια και έρχεται να κάλυψη την ανάγκη να μπουν πια προδιαγραφές στο τοπίο των ποδηλατοδρόμων που απλώνονται ραγδαία σε όλη την Ελλάδα.

Το υπουργείο εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Διαβάστε Περισσότερα

Η ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Πολίτη

Την Ετήσια Έκθεσή του για το έτος 2015 παρουσίασε στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής χθες, 3 Μαρτίου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Βασίλης Σωτηρόπουλος.

Διαβάστε Περισσότερα

Templates by BIGtheme NET

User Friendly

We provide a number of helpful apps.

Water Monitor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Wi-Fi Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Eco Friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Energy Statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Remote Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Running Tasks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.