Συμμετοχή των μελών στις Επιτροπές διενέργειας Δημοσίων Συμβάσεων

Για την συμμετοχή των μελών στις Επιτροπές διενέργειας Δημοσίων Συμβάσεων

Ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής
Με αφορμή διάφορες αντικαταστάσεις μελών στις προβλεπόμενες του άρθρου 221 του ν.4412/2016 Επιτροπές διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, σε Γνωμοδοτικές Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών καθώς και στην Επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών  και μετά από διαμαρτυρίες συναδέλφων μας για αυθαίρετη τοποθέτησή τους σε αυτές, για συνεχή & επαναλαμβανόμενη συμμετοχή τους και παρά το φόρτο εργασίας τους στις υπηρεσίες που ανήκουν και υπηρετούν ξαναθέτουμε τα εξής αιτήματα:
•       Απαιτείται ενιαία αντιμετώπιση στην συγκρότηση αυτών των Επιτροπών, δηλαδή οι όλες θα συγκροτούνται μετά από «δημόσια» κλήρωση ή μετά από ορισμό των μελών τους, επιλογή η οποία θα αναφέρεται και θα αιτιολογείται στις σχετικές Αποφάσεις. Διαφορετικά όταν για την συγκρότηση κάποιων Επιτροπών γίνεται από κάποιες Δ/νσεις Οικονομικών κλήρωση, σε κάποιες άλλες γίνεται ορισμός, σε κάποιες γίνεται «εικονική» κλήρωση, σε αντικαταστάσεις μελών αλλού γίνεται κλήρωση κι αλλού ορισμός, γίνεται φανερό ότι μόνο σκοπιμότητες εξυπηρετούνται… Σκοπιμότητες που σηματοδοτούν επιλογή κάποιων «βολικών»… συναδέλφων και φτάνουν στην εξόντωση κάποιων άλλων συναδέλφων, με το ιδιαίτερο φόρτωμα που σημαίνει η συμμετοχή τους σε κάποια από τις παραπάνω Επιτροπές. Οφείλει λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή να δώσει μια σαφή απάντηση για το πως επιλέγει να συγκροτούνται οι συγκεκριμένες Επιτροπές, κλήρωση ή ορισμός μελών.
•       Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική επιμόρφωση από το ΙΝΕΠ όλων των μελών των Επιτροπών, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο προγραμματισμός των σεμιναρίων αυτών από το ΙΝΕΠ πρέπει να είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενος, ώστε να μπορεί να καλύψει τα εκάστοτε «νέα» μέλη των Επιτροπών.
•       Να καλύπτεται το κόστος που επωμίζονται οι υπάλληλοι, που συμμετέχουν στις παραπάνω Επιτροπές, ως υπόχρεοι για την συμπλήρωση των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ρυθμίσεις του ν.3213/2003 για πόθεν έσχες) από την Περιφέρεια.

Ζητάμε την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και απαντήσεις.

Π.Α.
1. Περιφερειάρχη Αττικής
2. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
3. Υπουργείο Εσωτερικών
    α. Γραφείο Υπουργού
    β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
4.Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
  & Αυτοδιοίκησης                                                               
Για το Δ.Σ.

 

Το πόνημα παρέχει μια περιγραφή της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών στις δημόσιες συμβάσεις.

Το πόνημα παρέχει μια περιγραφή της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών στις δημόσιες συμβάσεις.

Αναλύει τις κυριότερες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση των συμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μιας ρητής εντολής παρακολούθησης για την κοινωνία των πολιτών στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις μεταξύ των χωρών ·
Τα κύρια προβλήματα και τις πιθανές λύσεις για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την υποστήριξη της παρακολούθησης των συμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών · Τις διάφορες τεχνικές παρακολούθησης και τον τρόπο με τον οποίο οι Κ.Π. μπορούν να επιλέξουν ποια σχέδια θα παρακολουθούν · Τα προβλήματα που συνδέονται με την παρακολούθηση έργων που απαιτούν υψηλά επίπεδα τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, όπως σύνθετες συμβάσεις υποδομής. Το άρθρο επισημαίνει κάποιες βέλτιστες πρακτικές στην παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών, με βάση τις υπάρχουσες εμπειρίες, τα κοινά λάθη και τις επιτυχημένες ιστορίες.

Περισσότερα στη παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.cmi.no/publications/4868-civil-society-procurement-monitoring?fbclid=IwAR1jm31EAl4rs-ouZZASw28JjhRIV1HLKXTJbI7zG_AaEc46eqJWdJgNSL8

 

Νέες Πράσινες προδιαγραφές για την συντήρηση δημόσιων χώρων.

Νέες Πράσινες προδιαγραφές για την συντήρηση δημόσιων χώρων.
 
Τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα κριτήρια Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της ΕΕ για τη συντήρηση του δημόσιου χώρου. Η ομάδα προϊόντων «Συντήρηση του δημόσιου χώρου» περιλαμβάνει δρόμους, λωρίδες ποδηλασίας, πεζόδρομους, ανθισμένους κήπους και πάρκα, καθώς και συντριβάνια, και λίμνες. Τα κριτήρια αναπτύχθηκαν μέσω μιας εκτεταμένης διαδικασίας συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και αφορούν τις ποικίλες περιπτώσεις.
 
Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει ένα κεντρικό πυρήνα και συμπληρωματικούς όρους. Η πρώτη κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών εξωτερικού καθαρισμού καλύπτει τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις πρακτικές και την κατάρτιση από τον πάροχο υπηρεσιών, την παροχή ή τη χρήση προϊόντων καθαρισμού με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη συγκέντρωση προϊόντων καθαρισμού κατά την αγορά. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κηπουρικής περιλαμβάνουν ελέγχους υψηλής ποιότητας για τα λιπάσματα, εναλλακτικές τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων και προτίμηση για βιολογικά παραγόμενα και αυτόχθονα διακοσμητικά φυτά.
 
Τα κριτήρια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα μηχανήματα περιορίζουν τις εκπομπές καυσαερίων και τον ατμοσφαιρικό ρύπο των εκπομπών και της ηχορύπανσης, μέσω μηχανοκίνητων μηχανημάτων με χαμηλό θόρυβο και ενθαρρύνει τη χρήση βιοαποδομήσιμων ελαίων για μηχανές. Τέλος, τα κριτήρια για τα οχήματα και τον στόλο υπηρεσιών καλύπτουν τις εκπομπές CO2 και τις εκπομπές ρύπων από ατμοσφαιρικούς ρύπους για οχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.
 
Τα κριτήρια είναι διαθέσιμα εδώ.
 
ΠΗΓΗ:www.myota.gr

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 
«Η διασφάλιση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Όσο σημαντικό είναι για εμάς να είμαστε αποτελεσματικοί, χρήσιμοι  και άμεσοι στην υλοποίηση έργων, άλλο τόσο σημαντικό είναι οι ενέργειες και τα βήματα που ακολουθούμε να γίνονται σωστά και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι βαρύνουσας σημασίας η  συνεργασία της Περιφέρειας με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».
 
Στη σχετική επισήμανση προχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  Γεώργιο Καταπόδη. 
 
Ο Περιφερειάρχης, αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για το πλαίσιο συνεργασίας που διαμορφώνεται μεταξύ των δύο φορέων, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα του συμφώνου  θα είναι προς όφελος των πολιτών, τόσο για την προώθηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που χρησιμοποιούν ως εργαλείο τις δημόσιες συμβάσεις, όσο και για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λήψη σημαντικών αποφάσεων. 
 
Διεύρυνση πλαισίου συνεργασίας  
 
Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γ. Σελίμης και η Διευθύντρια Συντονισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Αικατερίνη Κυριαζή, συμφωνήθηκε να αναπτυχθούν και επιπλέον συνεργίες μεταξύ των δύο πλευρών. 
Μεταξύ άλλων αναμένεται να οργανωθούν από κοινού θεματικές ημερίδες στις οποίες, με τη συμμετοχή των δημάρχων και στελεχών της αυτοδιοίκησης, θα γίνει ενημέρωση για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.
 
Στόχοι και τομείς συνεργασίας Συμφώνου Συνεργασίας
 
Στους βασικούς στόχους του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων με τις δημόσιες συμβάσεις υπευθύνων της Περιφέρειας, η ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας, η προώθηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (κυκλική, πράσινη οικονομία, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη), η μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή στοιχείων προς εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης, ο εντοπισμός στοιχείων απλοποίησης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, μέσω των στοιχείων που θα προκύψουν από την εποπτεία και παρακολούθηση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Οι Τομείς Συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω: 
 
- Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
- Συνεργασία σε θέματα που άπτονται των τομέων των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων (πράσινες, καινοτόμες, κοινωνικές). 
-  Η διαμόρφωση της στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις για την επόμενη πενταετία (2020-2025)
- Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
- Ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς  φορείς ή άλλα Διεθνή Φόρα.  

GPP4Growth ένα εργαλείο των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων από την Ελλάδα

GPP4Growth ένα εργαλείο των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων από την Ελλάδα
 
Από τον Απρίλιο του 2016, το νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις δημόσιες διοικήσεις να ενθαρρύνουν την οικολογική καινοτομία και την αποδοτικότητα των πόρων μέσω των λεγόμενων Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων που θα τις βρείτε και ως GPP. Πρόκειται για την εφαρμογή νέων περιβαλλοντικών κριτηρίων στους διαγωνισμούς.
 
Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ηγείται του προγράμματος GPP4Growth που συγκεντρώνει 9 εταίρους από 9 χώρες, στις οποίες συμμετέχουν οι αναθέτουσες αρχές και οι περιφερειακοί φορείς που επηρεάζουν τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές, ανταλλάσσουν εμπειρίες και πρακτικές και βελτιώνουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν πολιτικές αποδοτικότητας πόρων που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω των GPP.
 
Οι περιοχές του GPP4Growth καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη και επιλέγοντας πράσινα αγαθά και υπηρεσίες για να προωθήσουν βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής.
 
 
Το πρόγραμμα έχει στόχο την αύξηση πάνω από 7% του αριθμού των επιχειρήσεων, που ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά την παραγωγή αγαθών και την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Προσβλέπει επίσης στην αύξηση της ικανότητας των 200 υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών στις 9 περιφέρειες, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά πολιτικές αποδοτικότητας πόρων, εφαρμόζοντας τις ΠΔΣ και να ξεκλειδώσουν 10 εκ ευρώ των επενδύσεων για την προώθηση νέων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος έχει στόχο την αυξημένη γνώση για περισσότερους από 1.000 ενδιαφερόμενους, σχετικά με την επίδραση των Π.Δ.Σ. στην υιοθέτηση αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής από τις επιχειρήσεις.
  
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 3 διαπεριφερειακά workshops, 2 επισκέψεις εμπειρίας και 1 σύνοδος κορυφής των περιφερειών για την προώθηση ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών. Επίσης έχουν εκπονηθεί 9 σχέδια δράσης για τη βελτίωση των πρακτικών, προς όφελος των αναθετουσών αρχών και των δικαιούχων. Εχουν συνταχθεί 14 οδηγοί για τη μεταφορά των διδαγμάτων του GPP4Growth προς τις δημόσιες αρχές πέρα από αυτούς που συμμετέχουν. Εχει δημιουργηθεί μια μέθοδος digital lifecycle costing (LCC) και πηγές για όλες τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ ώστε να καταστεί δυνατή η εναρμονισμένη εφαρμογή του LCC. Τέλος έχουν εκπονηθεί 5 θεματικές μελέτες και αναλύσεις σχετικά με πρακτικές που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των ΠΔΣ.
  
Οι δημόσιες αρχές της Ευρώπης καταναλώνουν το 14% του ΑΕΠ της ΕΕ σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα συνολικής εκτιμώμενης αξίας EUR 1,8 τρισεκατομμύρια ετησίως. Αυτή η αγοραστική δύναμη αναμένεται να προωθήσει πράσινα αγαθά και υπηρεσίες και από πλευράς πόρων (π.χ. ενεργειακά αποδοτικά είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμα κατασκευαστικά έργα, οχήματα δημόσιων μεταφορών χαμηλών εκπομπών, υπηρεσίες καθαρισμού με προϊόντα καθαρισμού φιλικά προς το περιβάλλον, κ.λπ.).
 
Για το σκοπό αυτό, η GPP4Growth θα υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες αξιοποίησης της αγοραστικής τους δύναμης για την τόνωση της οικοκαινοτομίας, της αποτελεσματικότητας των πόρων και της πράσινης ανάπτυξης, κυρίως με τη χρήση νέων κριτηρίων ανάθεσης σε προσκλήσεις που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές.
 
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα
 

Αύξηση του αντικτύπου των δημόσιων επενδύσεων μέσω αποδοτικών και επαγγελματικών δημόσιων συμβάσεων

Με σκοπό να ενισχύσει την ενιαία αγορά και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ, η Επιτροπή παρουσίασε μια πρωτοβουλία για την αποδοτικότερη ανάθεση συμβάσεων, με βιώσιμο τρόπο, και, παράλληλα, με πλήρη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την απλούστευση και την επίσπευση των διαδικασιών.

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Από τον Νοέμβριο του 2014, που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, έχουμε θέσει τις επενδύσεις στο επίκεντρο του έργου μας, κυρίως μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Τώρα επιθυμούμε να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ότι τα 2 τρισ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως σε δημόσιες υπηρεσίες και προϊόντα τονώνουν την οικονομία μας, προωθούν την καινοτομία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Η επίτροπος κ. Elżbieta Bieńkowska, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Ενθαρρύνουμε τις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό εργαλείο, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων και να συμβάλουν σε πιο καινοτόμο, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και ανταγωνιστική οικονομία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνδράμει τα κράτη μέλη σ' αυτή τη διαδικασία και καλεί τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να εργαστούν στο πλαίσιο μιας ευρείας συνεργασίας.»

Η πρωτοβουλία έχει τέσσερα κύρια σκέλη:

Καθορισμός των τομέων προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να γίνουν βελτιώσεις – Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγική προσέγγιση στις πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, με έμφαση σε έξι προτεραιότητες: ευρύτερη υιοθέτηση καινοτόμων, οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· ενίσχυση του επαγγελματισμού των αγοραστών του δημόσιου τομέα· βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ και της πρόσβασης των ενωσιακών επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες· αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ποιότητας των δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις· ψηφιοποίηση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων· μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αγοραστών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εθελοντική εκ των προτέρων αξιολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής – Τα πολύπλοκα έργα μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα, ήδη από την αρχή, εάν οι διαχειριστές των έργων δεν κατανοήσουν πλήρως τους σύνθετους κανόνες που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις μεγάλης κλίμακας. Η Επιτροπή θα συγκροτήσει γραφείο υποστήριξης που θα μπορεί να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε πρώιμο στάδιο σχετικά με έργα με εκτιμώμενη αξία άνω των 250 εκατ. ευρώ. Για έργα μεγάλης σημασίας για το οικείο κράτος μέλος ή με συνολική εκτιμώμενη αξία άνω των 500 εκατ. ευρώ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να ελέγξει τη συμβατότητα ολόκληρου του προγράμματος σύναψης συμβάσεων με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αβεβαιότητες και ο κίνδυνος καθυστερήσεων και νομικών προβλημάτων. Ο μηχανισμός είναι εθελοντικός, η γνώμη της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική και η επεξεργασία των πληροφοριών υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.

Σύσταση σχετικά με τον επαγγελματισμό των αγοραστών του δημόσιου τομέα – Η Επιτροπή συνιστά να ληφθούν μέτρα από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγοραστές του δημόσιου τομέα έχουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες, τις τεχνικές γνώσεις και την αντίληψη των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες, και να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους φορολογουμένους τα αγαθά και οι υπηρεσίες με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.

Διαβούλευση σχετικά με την τόνωση της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων – Σήμερα η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τονωθεί η καινοτομία μέσω της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας μπορεί να αφορούν τα αποτελέσματα της καινοτομίας, καθώς και καινοτόμους τρόπους αγοράς. Η διαβούλευση είναι ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα τροφοδοτήσει τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες αρχές· αφορά θέματα όπως ο τρόπος χάραξης στρατηγικής, η οργάνωση της υποστήριξης για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας ή η χρήση φιλικών προς την καινοτομία εργαλείων δημόσιων συμβάσεων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και προσβλέπει στην ανάπτυξη εταιρικής σχέσης με τις αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των συμβάσεων στην πράξη.

 

Ιστορικό:

Η ΕΕ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την τόνωση της οικονομίας και την ενεργοποίηση των επενδύσεων, ιδίως μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και της θετικής δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να υποστηρίζονται από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Επομένως, είναι σημαντικό να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία μας πραγματοποιείται μέσω δαπανών στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων ύψους 2 τρισ. ευρώ ετησίως, που αντιπροσωπεύουν το 14 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Είναι θέμα κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο πρέπει να προκηρύσσεται διαγωνισμός και να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Οι εν λόγω κανόνες απλουστεύθηκαν περαιτέρω το 2014. Αντί να ανατίθεται μια σύμβαση μόνο με βάση την καλύτερη τιμή, οι αρχές ενθαρρύνονται να ενσωματώνουν ποιοτικά κριτήρια, να ζητούν καινοτόμους λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας ή να επιμένουν σε βιώσιμες προσεγγίσεις, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και να βοηθά τις δημόσιες αρχές να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των δημόσιων συμβάσεων.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική, η Επιτροπή εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες για να συμπεριληφθούν φιλόδοξα κεφάλαια για τις συμβάσεις στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, που βοηθούν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να πωλούν στο εξωτερικό. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αρθεί σύντομα το σημερινό αδιέξοδο στο Συμβούλιο όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για ένα μέσο για τις διεθνείς δημόσιες  συμβάσεις.

Templates by BIGtheme NET

User Friendly

We provide a number of helpful apps.

Water Monitor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Wi-Fi Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Eco Friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Energy Statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Remote Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Running Tasks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.