Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ SITE

To contractwatch.eu είναι ένα διαδραστικό portal όπου ο πολίτης μπορεί να πληροφορείται για οτιδήποτε αφορά τα έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που αγοράζουν οι δημόσιοι φορείς για να τον εξυπηρετήσουν και διαδραστικά να μπορεί να αξιολογεί υπεύθυνα τις δημόσιες συμβάσεις.

 

Εκτός από τους νόμους, τις νομολογίες, τις διαδικασίες, τις αρμόδιες αρχές και τα απαραίτητα στοιχεία για μια σύμβαση (μελέτες, τεχνικές εκθέσεις κλπ) ο πολίτης θα μπορεί μέσα στο portal να βρει και προδιαγραφές, νέες τεχνολογίες και μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενα των δημόσιων συμβάσεων. 

 

Ο δεύτερος και σημαντικότερος τομέας λειτουργίας του portal αφορά στην δυνατότητα του πολίτη, των επιστημόνων και των επιχειρηματιών, να εκφράσουν την γνώμη τους και την εμπειρία τους για την διαδικασία σύναψης και το αποτέλεσμα μιας σύμβασης, αλλά και να την βάλουν σε διαδικασία ελέγχου υπό την καθοδήγηση και με την αρωγή συμβουλευτικού τμήματος νομικών και μηχανικών του Παρατηρητηρίου.

 

Ο τρίτος τομέας λειτουργίας αφορά στην δυνατότητα των υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών να δουν το αποτέλεσμα των συμβάσεων στα έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που συμβασιοποιούν, όπως την αξιολογούν οι πολίτες, οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες (οικονομικοί φορείς), έτσι ώστε να τις βελτιώσουν στο μέλλον.

 

Με λίγα λόγια το portal στο οποίο βρίσκεστε είναι ένα διαρκές πεδίο διαβούλευσης, υπό συνεχή διαμόρφωση και βελτίωση, όπου τον πρώτο λόγο έχει ο πολίτης – χρήστης του αντικειμένου των δημοσίων συμβάσεων και το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο συμβουλευτικό εργαλείο για την δημόσια διοίκηση.

Templates by BIGtheme NET