Επισκευή Πεζοδρομίων: Νομικά υπόχρεοι και περιπτώσεις ευθύνης Δήμου - Παρόδιων Ιδιοκτητών

Με αφορμή τις ολοένα και αυξανόμενες παρατηρήσεις των δημοτών για την ευθύνη του Δήμου για την επισκευή των πεζοδρομίων χρήσιμη είναι η εξέταση του ζητήματος του "υπευθύνου" προς αποκατάσταση απο νομική σκοπιά.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΤ. Εποπτεία Ο.Τ.Α.

Το άρθρο αυτό αποτελεί απόσπασμα του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπ. Εσωτερικών για την Αναθεώρηση του Πλαισίου λειτoυργίας των Δήμων και των Περιφερειών. Κάνει μια αναδρομή, αποτυπώνει την σημερινή πραγματικότητα και δίνει και προτάσεις για την Αναθεώρηση σε ότι διέπει τον Ελεγχο Νομιμότητας και το δικαίωμα προσφυγών των πολιτών. 

Διαβάστε Περισσότερα

Σύμβαση

Από τη Βικιπαίδεια, https://el.wikipedia.org/wiki/Σύμβαση

Σύμβαση είναι η διμερής δικαιοπραξία, στην οποία δύο αντιτιθέμενες δηλώσεις βουλήσεως κατευθύνονται στην παραγωγή του ίδιου θελημένου έννομου αποτελέσματος (πχ πώληση). Οι Συμβάσεις είναι οι πιο συνηθισμένες και σπουδαιότερες διακαιοπραξίες του Ιδιωτικού Δικαίου. Παράλληλα, υπάρχουν οι δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες φέρουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που αποβλέπουν σε θεραπεία δημόσιου σκοπού, ενώ εξ ορισμού το ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος ασκεί δημόσια εξουσία, και οι διεθνείς συμβάσεις όταν τα συμβαλλόμενα μέρη προέρχονται από διαφορετικές χώρες.

Διαβάστε Περισσότερα

Templates by BIGtheme NET