Προδιαγραφές ασφαλτοστρώσεων

τις προδιγραφές ΠΤΠ θα βρείτε εδώ

Τις προδιαγραφές ΕΤΕΠ θα βρείτε εδώ

Εργαλεία και βάσεις δεδομένων

Η ΕΕ διαθέτει ορισμένες υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων:

 TED

Το Tenders Electronic Daily  (TED) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δημοσιεύονται οι προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στους κανόνες της ΕΕ. Το TED παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, επικαιροποιείται πέντε φορές την εβδομάδα και περιέχει περίπου 1500 προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων.

 Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

Διαβάστε Περισσότερα

CPV ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το CPV δημιουργεί ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους διαγωνισμούς το οποίο βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή των δημοσίων συμβάσεων.

Τρέχοντες κωδικοί CPV

Διαβάστε Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές λιπαντικών

Με τις διατάξεις της 526/2005 Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι προδιαγραφές, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα λιπαντικά, που προορίζονται, μεταξύ άλλων, για τη λίπανση κινητήρων οχημάτων και μηχανημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές σε διαγωνισμούς

Σημαντική απόφαση, που διευκρνίζει καίρια σημεία των προδιαγραφών που οφείλουν να έχουν οι προκηρύξεις δημοσίων έργων και προμηθειών, έλαβε το Ελεγκτικό Συνέδιο σχετικά με αίτηση για ακύρωση διαγωνισμού. Το ΣΤ Κλιμάκειο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην 13/2016 απόφασή του, αναφέρει τα εξης:

Διαβάστε Περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων

 Η κατηγοριοποίηση των συμβάσεων όπως έχει γίνει, εναρμονίζεται με την Οδηγία της ΕΕ 2004_18 σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση της IAF με τους κωδικούς ΕΑ, προκειμένου η χρήση της πλατφόρμας να είναι εύχρηστη και λειτουργική από τους πολίτες. Δείτε πιο κάτω το πώς:

Δείτε την κατηγοριοποίηση

Templates by BIGtheme NET